FRELICH AKADEMIA KARATE

  • ul. Zygmunta Augusta 31/6, 20-283 Lublin
  • Prowadzący Frelich Akademia Karate

  • Wiek od 4lat przedszkolaki

Są to zajęcia ruchowe z elementami karate. Zajęcia ukierunkowane na naukę panowania nad własnym ciałem, poprawę koordynacji i koncentracji oraz zdyscyplinowanie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy przy wykorzystaniu różnorakiego sprzętu.

  • Wiek młodszej podstawówki

Jest to trening ogólnorozwojowy. Zawiera on dużo ćwiczeń koordynacyjnych, gibkościowych i szybkościowych. Wszystko to połączone jest z nauką technik karate wykorzystywanych do ćwiczeń sytuacji samoobrony. Z czasem wprowadza się technikę i taktykę walki sportowej. Część ćwiczeń jest w formie zabawy.

Ponadto zajęcia mają na celu wyrobienie w uczestniku umiejętności koncentracji, pracy w grupie, samokontroli, uczą odporności na stres, pokonywanie własnych słabości, zdyscyplinowania.

W zajęciach wykorzystywany jest różnoraki sprzęt sportowy a także specjalistyczny: tarcze, łapy.

Nauczamy kobudo (walka bronią) typu nunchaku, kij w formie zabawkowej.

W ramach zajęć są prowadzone ”pogadanki” z dziećmi na temat: sytuacji niebezpiecznych z nieznajomymi,jakie są telefony alarmowe i kiedy należy na nie dzwonić,jak unikać konfliktów w grupie,co to są sztuki walki w tym karate i czemu mają służyć.

Ponadto dzieci dostają poza zajęciami zadania, które mają ich nauczyć: prawidłowych zachowań w stosunku do rodziców, szkoły, własnej osoby. Zajęcia dają możliwość brania udziału w zawodach sportowych na szczeblu klubowym, regionalnym i krajowym.

NOWOŚĆ! Zajęcia KARATE od lat 4,5

Prowadzący Frelich Akademia Karate www.okinawakarate.lublin.pl

Terminy i grupy wiekowe Naborowe:

poniedziałki i/albo środy

wiek 4,5-7 godz.16.45

wiek 8-9 godz. 17.30-18.15

wiek 10+ godz.18.15-19.00